• صوتی و تصویری ها مبلمان
  • بازی مبلمان
  • تختخواب وبهلسترد
  • 01
  • 02
  • 03

دربارهی ما

از سال 2004، ما در تجهیز خانه های مدرن برای خانواده ها در سراسر جهان متمرکز شده است. کارخانه ما متعلق به خود و عمل به رسمیت شناخته شده و به عنوان یک منبع قابل اعتماد در طراحی، ساخت و فروش است.

  • فوشان Carn Brea از مبلمان شرکت آموزشی ویبولیتین

  • طراحی و توسعه

  • تولید