• គ្រឿងសង្ហារឹមបង្ហាញអូឌីយ៉ូ & វីដេអូ
  • លេងហ្គេមគ្រឿងសង្ហារឹម
  • គ្រែ Upholstered
  • 01
  • 02
  • 03

អំពី​ពួក​យើង

តាំងពីឆ្នាំ 2004 យើងបានផ្តោតលើការផ្ដល់ផ្ទះទំនើបសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូល។ រោងចក្ររបស់យើងគឺខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការបានទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់និងការជឿទុកចិត្តក្នុងការដែលមានការរចនា, ការផលិតនិងការលក់។

  • ក្រុងហ្វ័រសាន Carn Brea ក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងសង្ហារឹម

  • រចនានិងអភិវឌ្ឍន៍

  • ការផលិត